Aktuálne o investíciách do podielových fondov

podielové fondy

Podielové fondy dosiahli v uplynulom týždni kladné čisté predaje v objeme 40,14 milióna eur. V medzitýždennom porovnaní je to nárast o 20,21 milióna eur.

Pred dvoma týždňami to boli totiž čisté predaje na úrovni 19,93 milióna eur. Celkovo vykázali podielové fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností minulý týždeň predaje za 71,39 milióna eur a spätné nákupy v sume 31,25 milióna eur.

Z ôsmich kategórií podielových fondov bolo v pluse šesť, v mínuse skončili dve kategórie. Najvyšší kladný objem čistých predajov evidovali realitné fondy v objeme 16,98 milióna eur. Druhý najvyšší objem zaznamenali zmiešané fondy so sumou 10,7 milióna eur a tretie s výškou 9,6 milióna eur boli dlhopisové fondy. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali v minulom týždni fondy peňažného trhu, a to 1,7 milióna eur. V mínuse so sumou 205,4 tis. eur skončili aj štruktúrované fon­dy.

Z jednotlivých správcovských spoločností dosiahla v minulom týždni najvyššie čisté predaje vo výške 17,61 milióna eur spoločnosť Prvá penzijná. Druhý najvyšší objem, 10,38 milióna eur, evidovala spoločnosť Tatra Asset Management. Na opačnom konci zoznamu so zápornými čistými predajmi v sume 1,36 milióna eur skončil správca PineBridge Investments Ireland Limited (ALICO Funds).

Zdroj: peniaze.pravda.sk

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.