Brusel odblokuje Slovensku časť eurofondov

Zatiaľ neuvoľnených eurofondov by malo zostať 231 mil. eur

Európska komisia na základe prezentovaných výsledkov a vlastných overení výkonu auditu na Slovensku uvoľní štyri z deviatich zablokovaných operačných programov pre využívanie eurofondov. Ako v stredu 24. septembra informovalo ministerstvo financií, o odblokovaní zvyšnej časti operačných programov by sa malo rozhodnúť podľa záverov ďalších overení a na základe komunikácie jednotlivých kompetentných rezortov s Európskou komisiou (EK). 

“Ministerstvo financií ako orgán auditu splnilo všetky úlohy, ktoré mu vyplývali z akčného plánu. Európska komisia zhodnotila, že považuje orgán auditu za dôveryhodný a na jeho prácu sa môže spoľahnúť,” uviedol tlačový odbor rezortu financií. “Z rokovaní a súvisiacich predbežných záverov vyplýva, že vykonané nápravné opatrenia, ktoré ministerstvo prijalo, sú dostatočné, pričom komisia akceptovala výsledky a prístup orgánu auditu pri plnení akčného plánu,” vyplýva ďalej zo stanoviska. 

Európska komisia by mala uvoľniť platby na projekty v objeme okolo 102 mil. eur v operačných programoch Doprava, Bratislavský kraj, Cezhraničná spolupráce SR – ČR a Technická pomoc. “Zatiaľ neuvoľnených by malo zostať 231 mil. eur v rámci operačných programov Výskum a vývoj, Informatizácia spoločnosti, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Zdravotníctvo a Regionálny operačný program,” spresnila hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová. 

SR zatiaľ uhrádza pozastavené peniaze na projekty z vlastných zdrojov

Ide o žiadosti o platby poslané do Bruselu v objeme okolo 333 mil. eur. Spolu so žiadosťami o platbu z rezortov, ktoré SR ešte neposlala do komisie, dosahuje celková suma platieb z rozpočtu vyše 526 mil. eur. “To sú peniaze, ktoré zatiaľ nemôžeme preplácať do jednotlivých rezortov alebo operačných programov,” povedal v stredu štátny tajomník rezortu financií Vazil Hudák. SR podľa neho neposiela do Bruselu žiadosti o platby pre zablokované operačné programy. 

“Je to problém z hľadiska, že nám to vytvára hotovostný schodok v rámci našich účtov, ktorý musíme čerpať z iných častí rozpočtu. Kľúčové je, aký bude tento schodok na konci roka, pretože to musíme vykryť z príjmov z iných kapitol,” uviedol Hudák. Za prioritné označil, aby platby Brusel preplatil. Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku žiadali, aby vytvorilo určitú rezervu pre Slovensko. Tá by slúžila na preplatenie žiadostí o platby aj v prípade, že prídu napríklad koncom októbra alebo v novembri. 

Deväť podnetov na Národnú kriminálnu agentúru

Orgán auditu prekontroloval celkovo 181 žiadostí o platbu v rámci deviatich operačných programov. Medzi najčastejšie nedostatky patrili pochybenia pri uplatnenom postupe pri verejnom obstarávaní, pri výbere projektov, resp. pri kontrole výdavkov. Na základe týchto zistení podal orgán auditu deväť podnetov na Národnú kriminálnu agentúru, dvanásť podnetov na Protimonopolný úrad SR a ďalšie inštitúcie a vyvodil personálnu zodpovednosť u zamestnancov pre ich pochybenia. 

Ministerstvo financií ako orgán auditu po vykonaní auditov žiada od príslušných riadiacich orgánov, teda ministerstiev, aby vykonali nápravu pri tých projektoch, pri ktorých boli zistené pochybenia. “Je teda na každom z nich, aby vymohol čo najviac z týchto prostriedkov od tých žiadateľov, u ktorých boli zistené nedostatky. Jednotlivé riadiace orgány budú v súlade so zákonom robiť pravidelný odpočet prijatých nápravných aj preventívnych opatrení, ktoré v tomto smere podnikli,” dodal tlačový odbor rezortu financií.

Zdroj: SITA, Podnikam.SK

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.